NIEUWS

30 oktober 2017

Sharon de Jonge

Vanaf 1 november 2017 komt Sharon de Jonge het assistenten-team van Pallion versterken. Sharon is een ervaren gediplomeerde doktersassistente.

Team Pallion wenst haar veel succes!

————-

28 September 2017

Eigen Risico.

Zoals u weet valt de huisartsenzorg onder de basiszorg van uw zorgverzekering. Wat betekent dat u niets hoeft bij te betalen voor een bezoek aan uw huisarts. Echter vallen een aantal handelingen die gedaan worden op de huisartsenpraktijk niet onder het eigen risico. Zoals: CRP-bepalingen, Holteronderzoek en de aanvraag van de röntgenfoto voor uw bezoek aan het meekijk-consult orthopedie.

——

1 September 2017

Huisartsen in opleiding.

Vanaf 1 september 2017 heeft Pallion 2 huisartsen in opleiding:

  Ilse van Baar wordt opgeleid door huisarts Zijl

  Mehmed Halilovic wordt opgeleid door huisarts Voorbrood.

Zij zullen een jaar bij Pallion in opleiding zijn, omdat zij zich specialiseren tot huisarts. Beiden zijn afgestudeerd arts en behandelen zelfstandig patienten. De opleiding tot huisarts vindt deels plaats in het Erasmus MC te Rotterdam. Het praktijk gedeelte van de opleiding vindt plaats in onze praktijk.

Ten behoeve van deze opleiding worden soms video-opnames gemaakt. Dat gebeurt alleen als u vooraf toestemming geeft. De opnames worden alleen binnen de opleiding besproken en daarna gewist.


1 September 2017

Lisa Verstraten

Sinds 1 september 2017 komt Lisa Verstraten het assistenten-team van Pallion versterken. Lisa is een ervaren doktersassistente die reeds eerder als stagiaire en oproepkracht bij Pallion werkzaam is geweest.

Team Pallion wenst haar veel succes.


24 augustus 2017

Pallion is geaccrediteerd!

Op 24 augustus is onze praktijk bezocht door een accrediteur en daaruit blijkt dat wij onze kwaliteit goed op orde hebben. Alle processen zijn doorgenomen (behalve Ouderenzorg en GGZ). Wij zijn nu dus wederom NPA-accrediteerd!

Voor meer info: http://www.praktijkaccreditering.nl/patient


1 juli 2017

Afspraken maken op Pallion

Om de telefoontjes wat beter te stroomlijnen hebben wij een aanpassing gemaakt op het volgende. Wilt u een afspraak maken of een visite aanvragen? Bel ons dan tussen 08.00 – 10.00 uur.

Onze praktijk is tussen 10.00 en 10.30 uur minder goed bereikbaar vanwege de dagelijkse overdracht.


1 Juli 2017

Pallion bestaat 10 jaar.

Het is al weer 10 jaar geleden dat Pallion zijn deuren heeft geopend. Uiteraard hebben we dat niet zomaar voorbij laten gaan.

—————

21 juni 2017

Nieuwsbrief Pallion zomer 2017

De nieuwe nieuwsbrief is weer uit. Klik HIER om hem te lezen.

—————-

19 juni 2017

Online afspraken 

Huisarts den Ouden en huisarts Stitzinger  draaien een proef waarbij u via de website ook online afspraken kunt maken. Houdt u er rekening mee dat niet elke klacht geschikt is voor een online afspraak? Wanneer er sprake is van een spoedsituatie of uw klacht dient nog dezelfde dag beoordeelt te worden, verzoeken wij u om de assistente te bellen. Twijfelt u over de geschiktheid van uw klacht? Neem dat contact op met de assistente; zij zal samen met u de urgentie van het bezoek aan de huisarts bepalen.

Hoe werkt het Online Afspraak Maken? Via de blauwe button AFSPRAAK MAKEN meldt u zich aan met uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. Vervolgens kunt u de persoon kiezen met wie u een afspraak wilt maken en op welke dag en tijd en kunt u de afspraak inplannen.

N.b. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak direct in uw agenda.

————–

1 juni 2017

Orthopeden kijken mee tijdens spreekuur

Het meekijkconsult met orthopedisch specialisten in onze praktijk is een schot in de roos. Sinds enkele maanden zijn orthopeden M.P. van de Kerkhove en F. Nijman van ZorgSaam elke twee weken in onze praktijk. Zij ondersteunen om beurten huisarts S. Stitzinger tijdens het spreekuur en geven direct advies aan de patienten. Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrief. Klik HIER

Het meekijk-consult heeft geen invloed op uw eigen bijdrage, wel de eventuele foto die gemaakt moet worden in het ziekenhuis.

————–

1 juni 2017

Op naar een gezond leven met een leefstijlcoach

Pallion helpt patienten op weg naar een gezonde leefstijl. Als eerste huisarstenpraktijk in Zeeuws-Vlaanderen gaat Pallion op verzoek van zorgverzekeraar CZ aan de slag met proefproject COOL (Coaching op Leef-stijl). Meet weten? Klik hier Project COOL.


1 April 2017

Extra uitbreiding praktijkondersteuning POH GGZ

Vanaf 1 april komt Natascha de Schepper het Pallion-team versterken. Natascha vervult naast Sabijn de Cocker, de functie van praktijkondersteuner (POH) GGZ. Natascha werk op elke woensdag van 08.30 uur – 17.00 uur.


1 maart 2017

Doktersassistent in opleiding

Sinds 1 maart 2017 is Hein Bockholts in dienst gekomen van Pallion. Hein is een ervaren chauffeur van de huisartsenpost te Terneuzen. Op dit moment volgt Hein de opleiding tot doktersassistent en werkt hij daarnaast in onze praktijk.

Wij wensen hem veel werk- en leerplezier.

——–

1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd worden in de zorg. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 
Het basispakket van de zorgverzekering is uitgebreid. Zo worden nu operaties van het bovenooglid, medisch noodzakelijke besnijdenissen en fysiotherapie of oefentherapie voor mensen met etalagebenen vergoed. Ook het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben valt onder het basispakket. Evenals een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen en opvang en zorg voor mensen die om medische redenen niet thuis kunnen wonen.
Het eigen risico wijzigt niet in 2017 en blijft 385 euro. Zorgverzekeraars kunnen vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde gezondheidsprogramma’s. Ze mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen. Check daarom altijd uw eigen verzekeringspakket of neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw behandeling vergoed wordt.

——————

01 januari 2017

Doorstart avondspreekuur

Omwille de zeer positieve reacties van zowel de patiënten als de medewerkers en huisartsen van Pallion, is besloten om het avondspreekuur op donderdagavond voort te zetten. Huisarts Voorbrood en huisarts Stitzinger zullen (indien hun diensten het toelaten), op donderdagavond spreekuur houden. Tot 20.00 uur kunt u terecht voor een bezoek aan de huisarts. U kunt telefonisch contact opnemen met de assistente om een afspraak in te plannen.

N.B. Hou er wel rekening mee dat eventuele voorgeschreven medicijnen pas de volgende dag opgehaald kunnen worden.

——————

22 december 2016

Nieuwe klachtenregeling per 2017

De overheid wil graag dat iedereen goede zorg krijgt. Om die reden heeft zij wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als u een klacht heeft over de zorg. Hiervoor is sinds 1 januari de wet kwaliteit Klachten en geschillen Zorg van kracht geworden (WKKGZ). Het doel van de Wkkgz is openheid en leren van klachten en incidenten, om zo samen de zorg nog beter te maken. Om dit doel te bereiken regelt de Wkkgz voor u als patiënt onder andere een adequate en snelle aanpak van klachten.

Dit betekent voor u, wanneer u een klacht heeft, u deze:

  • Laagdrempelig moet kunnen melden bij uw zorgverlener
  • Bij voorkeur zelf bespreekt met uw zorgverlener
  • Samen met uw zorgverlener probeert naar beider tevredenheid op te oplossen

Lukt dit niet, dan betekent dit voor u dat uw klacht wordt voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris die:

  • u informeert over de klachtbehandelingsmogelijkheden.
  • hulp biedt bij behandeling van de klacht
  • kan bemiddelen in een gezamenlijk gesprek met u en uw zorgverlener.

Heeft ook deze stap niet het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke erkende geschillencommissie die uw klacht onderzoekt en een uitspraak doet. Uiteraard hopen wij dat u en wij er samen wel uitkomen. Ook onze praktijk biedt u vanzelfsprekend de mogelijkheid een klacht in te dienen. U kunt dit doen door ons te bellen of, wanneer u dat liever doet, uw klacht via onze website in te vullen en ons te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u tips en ideeën om klachten te voorkomen of op te lossen dan horen wij dit graag van u!

——————–

19 december 2016

Nieuwe basis tarieven 2017

Tarieven Huisartsenzorg 2016-2017
Een consult bij de huisarts of een telefonisch contact vallen onder de basiszorg en worden door uw zorgverzekeraar vergoed (check voor de zekerheid altijd uw verzekeringspakket).
Onze praktijk hanteert de tarieven zoals deze worden gehanteerd door de beroepsgroep: de zogenaamde NZA tarieven.
Consult < 20 min:                 €   9,23
Consult > 20 min:                 € 18,47
Visite regulier < 20 min:     € 13,85
Visite regulier > 20 min:     € 23,09
Telefonisch consult regulier: €   4,62
Meer prestaties kunt u vinden via de website: www.nza.nl
Let wel: De CRP-bepaling die op de praktijk worden geprikt, worden ter controle doorgestuurd naar het ziekenhuis; hier wordt een aparte bijdrage voor gerekend die invloed heeft op uw eigen risico!
————————

 

 

hier om de nieuwsbrief te lezen. Veel lees plezier.

————————

1 december 2016

Bevolkingsonderzoek Baarmoeder

Het huidige bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker stopt per 1 december.

Vanaf 1 december 2016 is het niet meer mogelijk om bij de huisartsenpraktijk een uitstrijkje te laten maken met uw (oude) uitnodigings- of herinneringsbrief  voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. U kunt weer meedoen vanaf het moment dat het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in 2017 in de regio start.

Het onderzoek in de vorm van een uitstrijkje verandert niet. Dit gebeurt nog steeds in de huisartsenpraktijk. De grootste verandering in het vernieuwde bevolkingsonderzoek is dat het uitstrijkje in het laboratorium eerst onderzocht wordt op de aanwezigheid van het hoog risico humaan papillomavirus (HPV). Zit er HPV in het uitstrijkje? Dan wordt het uitstrijkje meteen beoordeeld op afwijkende cellen. HPV is het virus dat op lange termijn baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Bijna altijd ruimt het lichaam het virus zelf op. Soms lukt dit niet. Dan kunnen afwijkende cellen ontstaan. Dit kan na lange tijd leiden tot baarmoederhalskanker.
Door deze nieuwe manier van testen is het eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op baarmoederhalskanker.

Op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl kunt u terecht voor nog meer informatie

 


20 oktober 2016

Opnieuw gecertificeerd!

Pallion heeft opnieuw de Praktijkaccreditatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) goed doorstaan. Dit keurmerk geeft aan dat we werken met verantwoorde zorg voor de patiënt als uitgangspunt, en dat we daaraan blijven werken.

Een van de uitgangspunten zijn de verbeteringen die door middel van de uitkomsten van de patiëntenvragenlijsten (in 2015)zijn opgesteld: een van de punten was het verbeteren van de patiënten informatie in de wachtkamer. Hiervoor is een wachtkamerscherm met een speciaal patiënten-informatie systeem aangeschaft.

Wilt u meer informatie hebben over de uitkomsten die uit de patiënten enquêtes zijn gekomen, dan kunt u dat vragen aan de balie van de praktijk.

———————

3 oktober 2016

De jaarlijkse griepprik

De jaarlijkse griepprik beschermt tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. U komt in aanmerking voor een griepvaccinatie indien u voor 1 september 2016 60 jaar of ouder bent. En mensen onder de 60 jaar met hart-, long- of suikerziekte, nierziekte of een verminderde afweer. Als u bij deze groep hoort ontvangt u deze week een uitnodiging van ons.

Om bij te houden wie gevaccineerd is; scant de assistente de barcode op uw uitnodigingsbrief, wilt u deze meebrengen?  De prikken worden hoog in de bovenarm gegeven, wilt u daarom rekening houden met uw kleding?

Priktijden griepvaccinatie:

WOENSDAGMIDDAG 2 NOVEMBER 15.00-18.30UUR    Plaats: Restaurant Curamus Truffinoweg 2 Hulst

DINSDAGMIDDAG 8 NOVEMBER 15.00-18.30UUR   Plaats: Restaurant Curamus Truffinoweg 2 Hulst

Voor patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen, komt een van artsen of assistentes de griepprik bij u thuis geven.   Neemt u bij twijfel even contact op met een van de assistentes zodat wij u niet vergeten?

——————–

1 oktober 2016

Waarnemend huisarts

annemarie-2

Vanaf 1 oktober 2016 is naast huisarts Schulte en huisarts Stitzinger ook de mevrouw Vrieler werkzaam als waarnemend huisarts binnen Pallion. Mevrouw Vrieler is op woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 uur – 17.00 uur aanwezig. Huisarts Schulte werkt op maandag  en dinsdag van 08.00 uur – 17.00 uur. Huisarts Stitzinger werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

——————–

1 september 2016

Nieuwe praktijkondersteuner Diabetes zorg en CVRM

Vanaf 1 september 2016 komt Annet van Es het Pallion-team versterken.

20160908_annet

Zij gaat als praktijkondersteuner Diabetes Zorg en DM binnen Pallion aan de slag. Zij is werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag. Haar duo-collega Annelies van de Kreeke is werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

U kunt Annet vinden in een spreekkamer naast de seniorenkliniek. Via de ingang van flat A, dat is schuin tegenover de ingang van Brasserie Curamus, kunt u met de lift naar de 1e verdieping. Via de borden “Praktijk ondersteuner Pallion” wordt u verwezen naar de wachtruimte en daar kunt u plaatsnemen totdat u geroepen wordt door Annet. U hoeft zich niet te melden.


1 september 2016

Nieuwe informatie via wachtkamerschermen

Vanaf vandaag wordt u via wachtkamerschermen geïnformeerd over de aan- en afwezigheid van de huisartsen. Tevens wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wachttijden en wordt u geattendeerd of een huisarts is weggeroepen voor een spoedgeval. Advies is om de informatie op de wachtkamerschermen dus goed in de gaten te houden.

Daarnaast wordt u geïnformeerd over actuele zaken in de gezondheidszorg zoals: tekenbeten, wat te doen bij griep etc. en wordt er praktijkinformatie van Pallion gecommuniceerd. Op deze manier proberen wij u van voldoende informatie te voorzien.

————————

26 mei 2016

Saskia Stitszinger behaalt diploma Huisarts

Op 26 mei ontving Saskia Stitszinger haar diploma voor HUISARTS. Saskia heeft haar laatste stage periode als huisarts in opleiding bij Pallion zo naar tevredenheid uitgevoerd dat de huisartsen hebben besloten haar als vaste waarnemer in dienst te nemen.

2015072 Saskia 4
————————
24 mei 2016

Pallion stuurt op Gastvrijheid

Op donderdag 24 mei heeft het gehele team van Pallion de eerste workshop op Gastvrijheid gevolgd. Onder leiding van Saskia Klaasen van SYNDLE werd het team meegenomen in de belevingswereld van de Gastvrijezorg.
foto website Pallion 1
———————–
18 mei 2016

Schouderecho’s op Pallion

Zoals bekend werkt Pallion samen met huisarts Asrian op het gebied van echografie. Huisarts Asrian is gespecialiseerd in schouderecho’s en komt eenmaal per week speciaal naar Pallion om deze uit te voeren.
De huisartsen zien vaak patiënten met schouderklachten. Schouderklachten kunnen soms zeer invaliderend en langdurig zijn. Daarom is een adequaat onderzoek en een gerichte behandeling zeer belangrijk. Door Asrian’s fascinatie voor dit gewricht heeft hij een schouderstraat ontwikkeld. Wat houdt dit in? U krijgt een:
-volledige anamnese
-lichamelijk onderzoek
-echo schouder
-diagnose
-behandelplan
Huisarts Asrian werkt samen met fysiotherapeuten, die gespecialiseerd zijn in schouderproblematiek.
Echografie van de schouder valt binnen de huisartsenzorg, dus u heeft geen extra kosten of komt niet aan u eigen bijdrage.

Let wel: alleen op verwijzing van uw eigen huisarts kunt u verwezen worden voor een echo-onderzoek bij huisarts Asrian.

foto website Pallion 4
———————–
25 April 2016

Medische verklaringen voor (buitenlandse) sportactiviteiten

Voor het verkrijgen van medische verklaringen voor bepaalde sportactiviteiten, challanges etc. (bijvoorbeeld het beklimmen van de Mont Ventoux, wedstrijd varen etc) heeft Pallion het volgende beleid:

• U kunt het formulier t.b.v. de medische verklaring afgeven aan de balie van de huisartsenpraktijk.
• Uw huisarts zal na het checken van uw dossier de medische verklaring invullen en ondertekenen.
• U kunt uw medische verklaring na 5 werkdagen ophalen bij de balie.

N.b. Voor het invullen van uw medische (schriftelijke) verklaring worden kosten in rekening gebracht. Deze standaard kosten dienen bij het afhalen van de verklaring direct per pin betaald te worden. De exacte kosten kunt u navragen bij de assistente of uw huisarts.
Houdt er rekening mee dat de meeste zorgverzekeraars de medische verklaring helaas niet zullen vergoeden.

Mont ventoux
——————-
12 April 2016

Reisvaccinatie

Op reis naar de (sub)tropen?
Aan de hand van richtlijnen van het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) wordt het advies verstrekt. Als voorbereiding op het advies kunt u de vragenlijst invullen onder de button “Reizigersvaccinatie“.

Let wel:
** Reizigersvaccinaties worden alleen gegeven als de vragenlijst is ingediend. Zonder vragenlijst kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen en wordt u verwezen naar de GGD.
**Pallion geeft alleen reizigersadvies aan patiënten die ingeschreven staan bij Pallion.
**I.v.m. het tijdig toedienen van vaccinaties vragen wij u de aanvragen minimaal 6 weken voor vertrek in te dienen.

Aan het reisadvies zijn kosten verbonden. Lees meer
————–
1 April 2016

Uitbreiding Echografie onderzoek in Pallion!

In onze praktijk wordt vanaf 1 september 2015, ter beoordeling van de buikorganen en vroege zwangerschappen, gebruik gemaakt van echografie. Deze echo’s worden uitgevoerd door huisarts Asrian en vanaf 1 april 2016 ook door huisarts Zilverschoon.
Beide huisartsen volgden hiertoe een specifieke huisarts-echografie opleiding en zijn hiervoor CHBB geregistreerd.

Een echo onderzoek in de praktijk is laagdrempelig, bij de (eigen) vertrouwde huisarts. Het spaart vaak een onderzoek in het ziekenhuis uit, waardoor uw eigen risico niet hoeft te worden aangesproken.
De echo’s van de buik kunnen elke werkdag plaatsvinden op de daarvoor beschikbare plaatsen.
Het schouder echo-spreekuur (wat specifiek door huisarts Asrian wordt uitgevoerd, wordt elke woensdagochtend gehouden.
Voor meer informatie klik HIER————–
————-
1 maart 2016
Ziektebrief voor grensarbeiders

Woont u in Nederland en werkt u in België? Als u minimaal 1 keer per week reist tussen uw woon- en werkland, bent u grensarbeider.

Ziektebriefje:
Volgens de Belgische wet bent u verplicht uw Belgische werkgever een verklaring van uw huisarts te geven als u ziek bent. In de praktijk kan dit niet, OMDAT NEDERLANDSE ARTSEN DEZE VERKLARING NIET MOGEN GEVEN.

Meldt u eerst ziek bij uw werkgever en daarna bij UWV (telefoon werknemers via +31 88 898 20 01). Vermeld bij welke mutualiteit u aangesloten bent en geef uw lidmaatschapsnummer door. Hierna ontvang u een brief van het UWV die u kunt gebruiken als ziektebriefje voor uw Belgische werkgever.
U heeft dus GEEN ziektebriefje meer nodig van uw huisarts.
Meer informatie kunt u vinden op de site van het UWV of Klik HIER.
————–
1 januari 2016

Gespreksopnamen

avaya
Ter verbetering van de kwaliteit van zorg worden al onze telefoongesprekken vanaf 1 januari 2016 opgenomen.

Er worden opnamen van telefoongesprekken gemaakt om:
**Het verloop van een telefoongesprek na te kunnen gaan in het geval van een klacht of incident;
**De kwaliteit van de telefoongesprekken en de bepaling van de urgentie door de assistente te toetsen.
De gespreksopnamen worden na een bewaartermijn van 6 maanden verwijderd.

————–
Herhaalrecepten

herhaalrecept

Wist u dat u uw herhaalrecepten het makkelijkst kunt bestellen via onze website of telefonisch via de receptenlijn?
Als u ze voor 16.00 uur besteld, liggen ze de volgende werkdag na 10.00 uur bij de apotheek.
Mocht u uw herhaalrecept via de balie aanvragen, dan ligt het recept de volgende werkdag na 10.00 uur bij de apotheek klaar.

N.B. Herhaalrecepten voor de bloeddruk, cholesterol en diabetes: deze recepten worden vaak voor 1 jaar uitgeschreven door onze praktijkondersteuner. Indien dit het geval is, heeft u van de apotheek de herhalingen al meegekregen en kunt u met deze herhaling rechtstreeks uw medicijnen bij de apotheek ophalen. U hoeft hiervoor dus geen contact op te nemen met ons.
————–
1 januari 2016

Waarnemend huisarts

Vanaf 1 januari 2016 is naast mevrouw Vermeiren ook de heer van de Ven werkzaam als waarnemend huisarts binnen Pallion. De heer van de Ven is op woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 uur – 17.00 uur aanwezig. Huisarts Vermeiren werkt op maandag van 08.00 uur – 17.00 uur.