NIEUWS

29 januari 2018

Doorstart echo spreekuur Huisarts Asrian op Pallion

Vanaf 1 februari worden er weer schouder echo’s uitgevoerd door huisarts Asrian op Pallion.

Huisarts Asrian is werkzaam als huisarts te Terneuzen en is gespecialiseerd in het schouder gewricht. Elke woensdag ochtend mag Pallion van zijn deskundigheid gebruik maken en kunnen patiënten van Pallion die in aanmerking komen voor een schouder onderzoek terecht op dit spreekuur. Voordeel is dat deze zorg dan in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk geboden wordt en dat er voor de patiënten geen extra kosten aan verbonden zitten (gaat niet van het eigen-risico af).

Meer informatie over huisarts Asrian, vindt u op zijn website:  www.artofshoulder.nl

——–

1 januari 2018

Huisarts Stitzinger in de maatschap

Vanaf 1 januari 2018 treedt huisarts Stitzinger in de maatschap van Pallion. Ze is daarmee een van de 5 huisartsen in de maatschap. Vanaf 1 januari kunnen patiënten zich op naam bij haar inschrijven.

Wij wensen haar veel succes met deze nieuwe positie.

————————–

1 januari 2018

Nieuwe waarnemend huisartsen

Vanaf 1 januari 2018 komt huisarts J. Blankenburgh en huisarts A. Roozen het huisartsenteam van Pallion versterken. In de functie van waarnemend huisarts zullen zij naast huisarts A. Vrieler (al langer werkzaam als waarnemend huisarts bij Pallion), een bijdrage leveren aan de optimale patiëntenzorg.

Team Pallion wenst hen veel succes.

—————————-

19 december 2017

Afscheid Bert Schulte

Op dinsdag 19 december werkt huisarts Schulte zijn laatste werkdag bij huisartsenpraktijk Pallion. Na zijn afscheid in december 2015 heeft Pallion nog van zijn expertise gebruik mogen maken en heeft hij als waarnemer nog twee jaar bij Pallion gewerkt. Op dinsdag 19 december stopt hij definitief bij Pallion.

Team Pallion bedankt hem voor zijn werkzaamheden en zal hem zeker gaan missen.

——————————-

18 december 2017

Nieuwe basis tarieven 2018

Tarieven Huisartsenzorg 2016-2017
Een consult bij de huisarts of een telefonisch contact vallen onder de basiszorg en worden door uw zorgverzekeraar vergoed (check voor de zekerheid altijd uw verzekeringspakket).
Onze praktijk hanteert de tarieven zoals deze worden gehanteerd door de beroepsgroep: de zogenaamde NZA tarieven.
Consult < 20 min:                  €   9,59
Consult > 20 min:                  € 19,18
Visite regulier < 20 min:      € 14,38
Visite regulier > 20 min:      € 23,97
Telefonisch consult regulier: €   4,79
Meer prestaties kunt u vinden via de website: www.nza.nl
Let wel: De CRP-bepaling die op de praktijk worden geprikt, worden ter controle doorgestuurd naar het ziekenhuis; hier wordt een aparte bijdrage voor gerekend die invloed heeft op uw eigen risico!
——————–

18 december 2017

Nieuwe nieuwsbrief Pallion

Binnenkort wordt de nieuwe nieuwsbrief van Pallion weer verspreid. Klik HIER om hem te lezen.

————-

30 oktober 2017

Sharon de Jonge

Vanaf 1 november 2017 komt Sharon de Jonge het assistenten-team van Pallion versterken. Sharon is een ervaren gediplomeerde doktersassistente.

Team Pallion wenst haar veel succes!

————-

28 September 2017

Eigen Risico.

Zoals u weet valt de huisartsenzorg onder de basiszorg van uw zorgverzekering. Wat betekent dat u niets hoeft bij te betalen voor een bezoek aan uw huisarts. Echter vallen een aantal handelingen die gedaan worden op de huisartsenpraktijk niet onder het eigen risico. Zoals: CRP-bepalingen, Holteronderzoek en de aanvraag van de röntgenfoto voor uw bezoek aan het meekijk-consult orthopedie.

——

1 September 2017

Huisartsen in opleiding.

Vanaf 1 september 2017 heeft Pallion 2 huisartsen in opleiding:

  Ilse van Baar wordt opgeleid door huisarts Zijl

  Mehmed Halilovic wordt opgeleid door huisarts Voorbrood.

Zij zullen een jaar bij Pallion in opleiding zijn, omdat zij zich specialiseren tot huisarts. Beiden zijn afgestudeerd arts en behandelen zelfstandig patienten. De opleiding tot huisarts vindt deels plaats in het Erasmus MC te Rotterdam. Het praktijk gedeelte van de opleiding vindt plaats in onze praktijk.

Ten behoeve van deze opleiding worden soms video-opnames gemaakt. Dat gebeurt alleen als u vooraf toestemming geeft. De opnames worden alleen binnen de opleiding besproken en daarna gewist.


1 September 2017

Lisa Verstraten

Sinds 1 september 2017 komt Lisa Verstraten het assistenten-team van Pallion versterken. Lisa is een ervaren doktersassistente die reeds eerder als stagiaire en oproepkracht bij Pallion werkzaam is geweest.

Team Pallion wenst haar veel succes.


24 augustus 2017

Pallion is geaccrediteerd!

Op 24 augustus is onze praktijk bezocht door een accrediteur en daaruit blijkt dat wij onze kwaliteit goed op orde hebben. Alle processen zijn doorgenomen (behalve Ouderenzorg en GGZ). Wij zijn nu dus wederom NPA-accrediteerd!

Voor meer info: http://www.praktijkaccreditering.nl/patient


1 juli 2017

Afspraken maken op Pallion

Om de telefoontjes wat beter te stroomlijnen hebben wij een aanpassing gemaakt op het volgende. Wilt u een afspraak maken of een visite aanvragen? Bel ons dan tussen 08.00 – 10.00 uur.

Onze praktijk is tussen 10.00 en 10.30 uur minder goed bereikbaar vanwege de dagelijkse overdracht.


1 Juli 2017

Pallion bestaat 10 jaar.

Het is al weer 10 jaar geleden dat Pallion zijn deuren heeft geopend. Uiteraard hebben we dat niet zomaar voorbij laten gaan.

—————

21 juni 2017

Nieuwsbrief Pallion zomer 2017

De nieuwe nieuwsbrief is weer uit. Klik HIER om hem te lezen.

—————-

19 juni 2017

Online afspraken 

Huisarts den Ouden en huisarts Stitzinger  draaien een proef waarbij u via de website ook online afspraken kunt maken. Houdt u er rekening mee dat niet elke klacht geschikt is voor een online afspraak? Wanneer er sprake is van een spoedsituatie of uw klacht dient nog dezelfde dag beoordeelt te worden, verzoeken wij u om de assistente te bellen. Twijfelt u over de geschiktheid van uw klacht? Neem dat contact op met de assistente; zij zal samen met u de urgentie van het bezoek aan de huisarts bepalen.

Hoe werkt het Online Afspraak Maken? Via de blauwe button AFSPRAAK MAKEN meldt u zich aan met uw naam, geboortedatum en telefoonnummer. Vervolgens kunt u de persoon kiezen met wie u een afspraak wilt maken en op welke dag en tijd en kunt u de afspraak inplannen.

N.b. U krijgt van de gemaakte afspraak niet automatisch een bevestiging of herinnering, noteer de afspraak direct in uw agenda.

————–

1 juni 2017

Orthopeden kijken mee tijdens spreekuur

Het meekijkconsult met orthopedisch specialisten in onze praktijk is een schot in de roos. Sinds enkele maanden zijn orthopeden M.P. van de Kerkhove en F. Nijman van ZorgSaam elke twee weken in onze praktijk. Zij ondersteunen om beurten huisarts S. Stitzinger tijdens het spreekuur en geven direct advies aan de patienten. Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrief. Klik HIER

Het meekijk-consult heeft geen invloed op uw eigen bijdrage, wel de eventuele foto die gemaakt moet worden in het ziekenhuis.

————–

1 juni 2017

Op naar een gezond leven met een leefstijlcoach

Pallion helpt patienten op weg naar een gezonde leefstijl. Als eerste huisarstenpraktijk in Zeeuws-Vlaanderen gaat Pallion op verzoek van zorgverzekeraar CZ aan de slag met proefproject COOL (Coaching op Leef-stijl). Meet weten? Klik hier Project COOL.


1 April 2017

Extra uitbreiding praktijkondersteuning POH GGZ

Vanaf 1 april komt Natascha de Schepper het Pallion-team versterken. Natascha vervult naast Sabijn de Cocker, de functie van praktijkondersteuner (POH) GGZ. Natascha werk op elke woensdag van 08.30 uur – 17.00 uur.


1 maart 2017

Doktersassistent in opleiding

Sinds 1 maart 2017 is Hein Bockholts in dienst gekomen van Pallion. Hein is een ervaren chauffeur van de huisartsenpost te Terneuzen. Op dit moment volgt Hein de opleiding tot doktersassistent en werkt hij daarnaast in onze praktijk.

Wij wensen hem veel werk- en leerplezier.

——–

1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 zijn verschillende wijzigingen doorgevoerd worden in de zorg. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 
Het basispakket van de zorgverzekering is uitgebreid. Zo worden nu operaties van het bovenooglid, medisch noodzakelijke besnijdenissen en fysiotherapie of oefentherapie voor mensen met etalagebenen vergoed. Ook het plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben valt onder het basispakket. Evenals een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen en opvang en zorg voor mensen die om medische redenen niet thuis kunnen wonen.
Het eigen risico wijzigt niet in 2017 en blijft 385 euro. Zorgverzekeraars kunnen vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde gezondheidsprogramma’s. Ze mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen. Check daarom altijd uw eigen verzekeringspakket of neem contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw behandeling vergoed wordt.

——————

01 januari 2017

Doorstart avondspreekuur

Omwille de zeer positieve reacties van zowel de patiënten als de medewerkers en huisartsen van Pallion, is besloten om het avondspreekuur op donderdagavond voort te zetten. Huisarts Voorbrood en huisarts Stitzinger zullen (indien hun diensten het toelaten), op donderdagavond spreekuur houden. Tot 20.00 uur kunt u terecht voor een bezoek aan de huisarts. U kunt telefonisch contact opnemen met de assistente om een afspraak in te plannen.

N.B. Hou er wel rekening mee dat eventuele voorgeschreven medicijnen pas de volgende dag opgehaald kunnen worden.

——————

22 december 2016

Nieuwe klachtenregeling per 2017

De overheid wil graag dat iedereen goede zorg krijgt. Om die reden heeft zij wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als u een klacht heeft over de zorg. Hiervoor is sinds 1 januari de wet kwaliteit Klachten en geschillen Zorg van kracht geworden (WKKGZ). Het doel van de Wkkgz is openheid en leren van klachten en incidenten, om zo samen de zorg nog beter te maken. Om dit doel te bereiken regelt de Wkkgz voor u als patiënt onder andere een adequate en snelle aanpak van klachten.

Dit betekent voor u, wanneer u een klacht heeft, u deze:

  • Laagdrempelig moet kunnen melden bij uw zorgverlener
  • Bij voorkeur zelf bespreekt met uw zorgverlener
  • Samen met uw zorgverlener probeert naar beider tevredenheid op te oplossen

Lukt dit niet, dan betekent dit voor u dat uw klacht wordt voorgelegd aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris die:

  • u informeert over de klachtbehandelingsmogelijkheden.
  • hulp biedt bij behandeling van de klacht
  • kan bemiddelen in een gezamenlijk gesprek met u en uw zorgverlener.

Heeft ook deze stap niet het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke erkende geschillencommissie die uw klacht onderzoekt en een uitspraak doet. Uiteraard hopen wij dat u en wij er samen wel uitkomen. Ook onze praktijk biedt u vanzelfsprekend de mogelijkheid een klacht in te dienen. U kunt dit doen door ons te bellen of, wanneer u dat liever doet, uw klacht via onze website in te vullen en ons te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Heeft u tips en ideeën om klachten te voorkomen of op te lossen dan horen wij dit graag van u!

——————–

19 december 2016

Nieuwe basis tarieven 2017

Tarieven Huisartsenzorg 2016-2017
Een consult bij de huisarts of een telefonisch contact vallen onder de basiszorg en worden door uw zorgverzekeraar vergoed (check voor de zekerheid altijd uw verzekeringspakket).
Onze praktijk hanteert de tarieven zoals deze worden gehanteerd door de beroepsgroep: de zogenaamde NZA tarieven.
Consult < 20 min:                 €   9,23
Consult > 20 min:                 € 18,47
Visite regulier < 20 min:     € 13,85
Visite regulier > 20 min:     € 23,09
Telefonisch consult regulier: €   4,62
Meer prestaties kunt u vinden via de website: www.nza.nl
Let wel: De CRP-bepaling die op de praktijk worden geprikt, worden ter controle doorgestuurd naar het ziekenhuis; hier wordt een aparte bijdrage voor gerekend die invloed heeft op uw eigen risico!